Werkwijze tekstschrijven

Briefing

Elke opdracht begint met een heldere briefing waarin de opdrachtgever zijn/haar wensen kenbaar maakt. Dit is een belangrijke fase omdat hier de basis wordt gelegd voor een goede samenwerking en een optimaal resultaat. Mijn voorkeur gaat daarom uit naar een persoonlijk werkoverleg. Eventueel is een briefing per telefoon en/of e-mail c.q. post ook mogelijk. Aan bod komen de volgende zaken: achtergrond van de opdracht, doelstelling, informatie over het onderwerp en betrokken organisatie(s), het medium, wederzijdse verwachtingen, eigen inbreng en ideeën klant, prijsafspraken, de planning incl. deadline.

Het voorstel

De tijdens de briefing verkregen informatie werk ik uit tot een projectvoorstel. Hierin staan een aantal relevante zaken kernachtig omschreven, namelijk: de beschrijving en het doel van de opdracht, het plan van aanpak, een planning en een prijsvoorstel. Dit voorstel stuur ik per e-mail naar de klant. Na goedkeuring stuurt de klant mij een ondertekend exemplaar retour. Hierna kan het werk beginnen.

SEO-webteksten

Bij het schrijven van een SEO-webtekst, start ik met een zoekwoordanalyse. Hierbij vergelijk ik relevante zoektermen met zoekvolume, pagina-autoriteit (PA) en domeinautoriteit (DA) om te bepalen of het zoekwoord haalbaar is.

Tussentijdse evaluatie

Ik heb tijdens mijn carrière als tekstschrijver gemerkt dat het loont om tussentijds af te stemmen. Liggen we goed op een lijn? Zijn er nog aanvullingen? Vaak begin ik daarom met het schrijven van een proeftekst. Hierin komt ook de toonzetting naar voren. Is de klant tevreden dan schrijf ik verder.

De afronding

Na afloop, als alle teksten klaar zijn, is het aan de klant om te reageren op de tekst. Wijzigingen, op -en aanmerking ontvang ik het liefst zoveel mogelijk verzameld in één document. Nadat ik deze in de tekst heb verwerkt, ontvangt de klant een nieuwe versie. Hoewel de afronding nu in zicht is, kan ook aan deze tekst nog het een en ander gesleuteld worden. Wil je nog een keer met mij van gedachten wisselen? Het inplannen van een eindgesprek behoort tot de mogelijkheden. Bij het bespreken van de derde tekstversie zetten we samen de puntjes op de i.

Tarief

Bij voorkeur werk ik met een vaste projectprijs (berekend op basis van een inschatting van het aantal uren). Deze projectprijs is inclusief twee correctieronden. Stichtingen, goede doelen, organisaties -en initiatieven zonder winstoogmerk kunnen bij mij informeren naar aangepaste voorwaarden waaronder een aangepast uurtarief.

Samenwerken

Ik beschik over een uitgebreid netwerk van collega creatieven en strategische denkers. Denk bijvoorbeeld aan ontwerpers, fotografen, film -en videomakers, multimedia -en marketingspecialisten. In andere woorden: er is veel mogelijk. Ik breng je graag in contact!

Leveringsvoorwaarden

Op het tekstschrijven, redigeren en overige werkzaamheden uitgevoerd door Karin Andringa, zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Karin Andringa blijft in een complexe organisatie en bij een lastige klus positief en probleemoplossend. Haar doel is de klus te klaren. Zij kan zich goed inleven in het onderwerp en kan zeer zelfstandig werken. Bijzondere vermelding: voor onze organisatie heeft ze een aantal casussen beschreven van fictieve mensen om te verduidelijken wat er in de psychiatrie speelt en wat we voor mensen kunnen betekenen. Dit heeft ze erg goed én snel gedaan
Jolanda Ubels

Communicatieadviseur, GGZ Drenthe

    Ik heb Karin leren kennen bij een grootschalig websiteproject. Bij dat project hebben we gedurende enkele maanden samen geschreven aan de teksten voor de nieuwe website van Energiewacht. Ik ken Karin als een intelligente, betrokken en kundige copywriter die goed in staat is haar standpunt te verwoorden en zo mee te bouwen aan het welslagen van het websiteproject. Kortom, een uitstekende tekstschrijver. Top!
Christiaan Koppelaar

Freelance copywriter, webdesigner en marketingadviseur

 

   Keertje kennismaken?

 06 28279928    info@karinandringa.nl