webteksten Activa Personeelsdiensten

Huurdersraad Patrimonium

Opdracht: voor de Huurdersvereniging van Woningstichting Patrimonium schreef ik een bewonersmagazine, redigeerde ik teksten en deed ik interviews met twee huurderscommissarissen. Ook heb ik het thema prestatieafspraken inzake de Woningwet inzichtelijk gemaakt voor huurders.
Opdrachtgever: Huurdersraad Woningstichting Patrimonium.

Tekst: Meer inspraak huurders bij het maken van Prestatieafspraken
Interview: Huurderscommissarissen Jan Veuger en Rachel van den Hoogen
Website: www.gwhp.nl

   

 Keertje kennismaken?

 06 28279928    

 

© Karin Andringa
(Online) communicatiespecialist en webdesigner  |  Wolddijk 102, Groningen
Algemene voorwaarden  |  Privacyverklaring