Onderzoek naar jeugdparticipatie

De Hoogte en de Indische buurt zijn Groningse wijken met een eigen identiteit en lange geschiedenis. Het zijn wijken waar zich veel grootstedelijke problemen voordoen. De gemeente Groningen wil de leefbaarheid verbeteren en een duurzame herinrichting  realiseren. Daarvoor is de inzet van alle bewonersgroepen noodzakelijk, ook van jongeren. De centrale onderzoeksvraag is hoe jongeren gemotiveerd kunnen worden om zich in te zetten voor de herinrichting van de buurt waar ze wonen, met de Bedumerweg als middelpunt. 

Opdrachtgever: gemeente Groningen
Resultaat:
 adviesrapport jeugdparticipatie Bedumerweg
Jaar: 2020

   

 Keertje kennismaken?

 06 28279928    

 

© Karin Andringa
 Communicatiespecialist en webdesigner  |  Wolddijk 102, Groningen
Algemene voorwaarden  |  Privacyverklaring