Privacy Policy Statement

Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Karin Andringa kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruikt maakt van de diensten van Karin Andringa, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Karin Andringa verstrekt.

Karin Andringa kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam
– Je e-mailadres
– Je IP-adres

Karin Andringa verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Karin Andringa je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met je gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Karin Andringa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Karin Andringa verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Karin Andringa. Karin Andringa zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Karin Andringa neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Karin Andringa.